Początek wzrostów Bitcoin w 2023 roku?!

Od września 2022 r.; Górnicy Bitcoin konsekwentnie sprzedają swoje udziały, które regularnie rosną przez cały kwartał 2022 r. Ta presja sprzedaży ze strony górników przyczyniła się do niedawnego spadku i stagnacji cen Bitcoina.

Jak widać jednak po średnich; W styczniu 2023 r. górnicy po raz pierwszy od dłuższego czasu wstrzymują swoje przydziały. Czy może to być potencjalny katalizator wzrostu Bitcoina w tym miesiącu?

Poczekajmy i zobaczmy, jak to działa!

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...