Co to jest bitcoin?

Bitcoin to informacja


Informacja, która jest dostępna dla każdego podłączonego do sieci i każdy może zweryfikować jej poprawność. Ponadto bitcoin jest oprogramowaniem typu open source, więc każdy może w każdej chwili zobaczyć, jak to działa. Oczywiście wymaga to znajomości technologii informatycznych.


Bitcoin to sieć


BTC to waluta Internetu i działa dzięki sieci P2P (peer to peer, czyli takiej, w której wszyscy użytkownicy mają równe prawa). Nikt nie kontroluje ani nie dominuje w sieci bitcoin. Jej infrastruktura nie ma dyrektora generalnego ani starszego właściciela, który bezpośrednio czerpie korzyści z jej działalności. Bitcoin to cyfrowa waluta prowadzona przez społeczność, w której każdy ma takie same prawa i przywileje. Dzięki temu, pomimo anonimowości każdego członka sieci, wszystkie działania są całkowicie przejrzyste i widoczne dla innych uczestników „na pierwszy rzut oka”.

Wszystkie zmiany w protokole Bitcoin muszą być demokratycznie zatwierdzone przez odpowiednią liczbę użytkowników sieci. Sam twórca Bitcoina – Satoshi Nakamoto – miałby obecnie niewiele do powiedzenia na temat zmian w protokole, chyba że społeczność poprze jego pomysły. To usuwa wątpliwości, że nikt nigdy nie powstrzyma nas przed posiadaniem bitcoinów.


Jak możemy być tak pewni?


Bitcoin opiera się na matematyce i kryptografii. Jego kod zapobiega sztucznemu przedrukowywaniu, blokowaniu lub fałszowaniu kryptowalut, co z kolei zapobiega wpływowi na podaż. Dzięki podstawowym środkom bezpieczeństwa Twoje bitcoiny nie mogą zostać skonfiskowane z powodu siły wyższej (np. rząd, bank, komornik, współmałżonek przy rozwodzie itp.). Bitcoin zapewnia Ci więc 100% gwarancję własności Twoich pieniędzy.


Ograniczona podaż


Bitcoin jest walutą ograniczoną co do ilości. W odróżnieniu do banknotów, których liczba nie ma ograniczonej cyrkulacji, bitcoinów może powstać tylko 21 milionów. Na dzień pisania tego artykułu w obiegu jest 18,7
milionów bitcoinów, czyli 89% całego dostępnego zapasu. Między innymi ilość bitcoinów znajdujących się obecnie w obiegu można sprawdzić na stronie głównej coinpaprika w zakładce „dostępne zasoby”.


Ograniczona podaż sprawia, że ​​jest odporny na inflację. BTC to także waluta podzielna przez 8 miejsc po przecinku, co oznacza, że ​​bez względu na to, jaka będzie cena bitcoina za kilka lat, nadal można nią płacić za takie rzeczy jak kawa czy codzienne zakupy.

Bitcoin to anonimowa i całkowicie przejrzysta waluta. Wszystkie transakcje w sieci są publiczne i mogą śledzić pełną ścieżkę każdego bitcoina w obiegu. Jednak kupcy i ich odbiorcy są ujmowani w zestawieniach jedynie jako ciąg cyfr i znaków – tzw. portfele publiczne.

Czy Bitcoin może zastąpić pieniądz?

Pieniądz to dobro materialne lub niematerialne, znane w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej. Ze względu na wygodę i równy przelicznik, są w nim wyrażane wszystkie ceny i wartości towarów lub usług. Kiedyś były to np. kamyczki czy muszelki, dziś mamy banknoty oraz salda zapisywane elektronicznie.
Każdy pieniądz musi mieć przynajmniej trzy podstawowe cechy:

  • Możliwe jest wykazanie, że dana ilość pieniądza jest własnością danego użytkownika
  • Możliwe jest przekazanie własności danej kwoty pieniądza od jednego użytkownika do drugiego
  • Po przekazaniu danej kwoty, jej pierwotny właściciel traci prawo do przekazanych pieniędzy

Bitcoin zawiera każdą z ww. cech, w dodatku trafniej odpowiadając na potrzebę każdego z punktów, dzięki dwóm mechanizmom kryptograficznym:

  • cyfrowych podpisów na bazie klucza publicznego, pozwalających na uwierzytelnianie transakcji w sieci
  • funkcji skrótu (hash) służącej do udowadniania wykonanej pracy na rzecz sieci bitcoina. Jest to bezpośrednio związane z algorytmem Proof of Work, który zakłada rozwiązanie problemu obliczeniowego oraz potwierdzenie jego poprawności, co stanowi dowód wykonanej pracy na rzecz sieci BTC.


Czy bitcoin ma wartość?

Obecny pieniądz, którym posługujemy się na co dzień to pieniądz fiducjarny. Etymologia tego słowa, może powiedzieć nam dużo o jego specyfikacji. Nazwa „pieniądze fiat” pochodzi od łacińskiego słowa fides, które oznacza wiarę. W tym przypadku mówimy o zaufaniu do rządów i banków, które odpowiadają za emisję i politykę pieniężną. Złoty parytet
obowiązywał do 1971 roku. Do tego czasu każdy wyprodukowany banknot lub moneta musiał być złocony. Obecnie banki centralne, które liczą walutę, nie muszą myśleć o wspieraniu jej aktywami fizycznymi. Poszczególne kraje mają pełną, gwarantowaną prawem międzynarodowym swobodę w ustalaniu zasad kursowych swoich walut. Wartość takiej waluty, bierze się z monopolu, który gwarantuje wyłączność emisji i jest prawnie zastrzeżony przez państwo dla państwa. Ważną podporą wartości pieniądza jest także polityka fiskalna, generująca popyt na walutę oraz zaufanie obywateli do państwa i stabilności jego waluty.
Z pomocą takich mechanizmów jak dodruk pieniądza czy zmiana stóp procentowych, państwo decyduje o wartości funduszy, które mamy w portfelu lub na koncie. Przez ciągłą emisję kolejnych banknotów doświadczamy spadku wartości nabywczej każdego z nich. Nazywamy ten proces inflacją. Można więc dyskutować, czy obowiązkowy pieniądz fiducjarny jest rzeczywiście zgodny z duchem wolnego rynku?

Wolny rynek


Więc gdy ktoś zapyta Cię „co to jest bitcoin?”, proszę powiedz, że Bitcoin jest przeciwieństwem pieniądza fiducjarnego, a jego wartość określa wolny rynek – podaż i popyt. Bitcoina nie można wydrukować, jest odporny na inflację, a jego wartość jest niezależna od rządów i banków. Z wyżej wymienionych powodów Bitcoin jest podobny do m.in. do złota (stąd określenie “złoto internetu”), gdyż jest trudny do zdobycia, jego zasób jest ograniczony i tak samo podlega procesowi “kopania” (choć odbywa się ono na nieco innych zasadach niż standardowe górnictwo). Bitcoin bazuje na kryptografii i obliczeniach, a element zaufania jest w nim zastąpiony dowodem matematycznym. Więcej na temat “górnictwa cyfrowego”, możesz przeczytać w tym artykule: LINK.
Wartość bitcoina zależy od jego popularności, użyteczności oraz trudności wydobycia. Z podstaw ekonomii wiemy, że gdy popyt wzrasta, a podaż pozostaje na tym samym poziomie, możemy zaobserwować wzrost wartości aktywów. Jako, że ilość bitcoinów jest ograniczona, a ludzi chcących wejść w ich posiadanie przybywa, na przestrzeni lat obserwujemy wzrost jego wartości. W ciągu dekady liczba użytkowników kryptowalut wzrosła do kilkudziesięciu milionów i rośnie w tempie wykładniczym.


Największe zalety bitcoina

Bardzo szybkie transakcje pomiędzy dowolnymi dwoma miejscami na świecie. Nie trzeba już czekać kilka/kilka dni, aż pieniądze dotrą do odbiorcy np. w Chinach czy Stanach Zjednoczonych.

Relatywnie niska, ledwo zauważalna opłata za transakcje. Szczególnie w przypadku przelewów dużych kwot. W przykładzie z tweetem około
00 milionów dolarów zostało wysłanych w 15 minut, z prowizją równą małej kawie w kawiarni.
Jednak anonimowość niektórych transakcji można łatwo zwiększyć za pomocą narzędzi takich jak VPN.

Nie ma brokerów dla przelewów. Przelew trafia bezpośrednio do odbiorcy bez udziału banków i innych instytucji finansowych, kwota
BTC „cyfrowej waluty” jest ograniczona. Nie ma możliwości wydrukowania pojedynczego produktu powyżej ustalonej maksymalnej kwoty 21 milionów BTC. To sprawia, że ​​bitcoin jest bardziej odporny na inflację niż tradycyjne waluty.

Nikt nie może zablokować twojego konta. System działa w sieci p2p, więc nie ma właściciela ani administratora, który mógłby zamrozić twoje pieniądze. Tak długo, jak nie mieszasz klucza prywatnego z lewej i prawej strony i przestrzegasz podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie, twoje bitcoiny są bezpieczne, a ryzyko ich utraty jest marginalne.

Nie można cofnąć transakcji. Gdy ktoś płaci Ci za przedmiot, możesz być w 100% pewien, że nie może cofnąć przelewu, na przykład w bankach lub znanych systemach płatności elektronicznych, takich jak PayPal.

Niewiarygodny komfort i niezależność. Zaraz po utworzeniu portfela możesz korzystać z bitcoinów bez rejestracji, weryfikacji i zbędnej biurokracji. Czasami jednak są one niezbędne przy płaceniu BTC w walucie fiducjarnej.


„Co to jest bitcoin?” – Podsumujmy:


Bitcoin to informacje przesyłane przez zdecentralizowaną sieć. Matematyka i kryptografia zapewniają poprawność tych informacji, a tym samym zgodność z saldami. Bitcoin rozwiązuje problem długich i drogich międzynarodowych przelewów bankowych nawet tam, gdzie bankowość jest ograniczona (np. zwykłe przelewy krajowe można wykonać wydajniej za pomocą bitcoina, np. w weekendy i święta oraz podczas konserwacji systemów bankowych. Od momentu powstania – ponad 10 lat temu – sieć bitcoin była aktywna przez 99,98% czasu – to tylko 2-dniowa przerwa w dostępności sieci przez ponad dekadę. Bitcoin jest idealny do mikropłatności online i handlu międzynarodowego. BTC to waluta cyfrowa i najlepiej działa w Internecie.


Gratulacje! Masz już podstawową wiedzę na temat tego, czym jest Bitcoin i znasz ponad 99% opinii publicznej. Chcesz pogłębić swoją wiedzę i zrozumieć, jak działa Bitcoin? A może wolisz od razu dowiedzieć się, jak możesz zostać właścicielem swoich pierwszych bitcoinów?

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...